12 Nisan 2007 Perşembe

AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ SEBEBİ : Amerikan Yavru Çürüklüğü Paenibacillus Larvae adlı spor formundaki bir bakteri tarafından meydana getirilir.Genç bal arısı larvaları bu bakteri ile bulaşık gıdaları tüketimleri esnasında enfekte olurlar.Bakteri sporları sindirim sisteminde gelişirler ve daha sonra dışkıya geçerek büyük sayılarda çoğalırlar.Mikropla bulaşık larvalar gözler kapandıktan sonra ölürler ve bu ölü larvalara milyonlarca bakteri sporları yerleşirler.İnce bir tabaka halinde gözlerde kururlar ve arılar tarafından kolayca sökülüp dışarı atılamazlar.Özetle,petek gözleri bakteri sporları ile yoğun bir şekilde bulaşık durumdadır. Bu sporlar soğuk ve sıcağa oldukça dayanıklıdırlar enfekte etmeye hazır halde çok uzun süre kalabilirler.Çimlenme güçlerini balda,eski peteklerde ve kovanlarda muhafaza ederler. Koloni enfekte olmuşsa pek çok yavruya kısa sürede bulaşacak şekilde hastalık gelişir.Böylece koloni ,genç işçi arı populasyonu azalacağından zayıf düşer ve sonunda ölür.Ölüm olayı hastalığın aylar önce kolonide gelişmesinden sonra ortaya çıkar. YAYILIŞI : Hastalığın yayılışında arıcılar en önemli etkendir.Hastalıklı kolonilerden sağlıklı kolonilere arı veya petek takviyesi yapılırsa hastalık bulaştırılmış olur.Ayrıca,hastalıklı kolonilerin yağmalanması ve hastalıklı kolonilerden oğul arı çıkması hastalığın yayılmasında önemli etkendir. HASTALIĞIN KONTROLU : AFB ile enfekte olmuş kolonileri yakarak imha etmek en önemli kontrol yoludur.Petek ve arıları imha edilen kovanları ve kullanılan aletleri mutlaka sterilize etmek gerekmektedir.Zira, ihbarı mecburi hastalıklardandır. HASTALIK BELİRTİLERİ : * Sadece kapalı gözlerdeki yavruları etkiler,kapalı gözler içindeki larvaların ölmesi ile kapalı gözlerin şekli farklılaşır. * Arılar tarafından gözler üzerinde açılan delikler dolayısıyla gözlerde düzensiz şekiller görülür. * Gözler nemli ve koyu renkli görülürler. * Kovanda bozulmuş et kokusu yayılır. * Başlangıçta sadece çok az kapalı gözde hastalık belirtisi gözlenebilir ve koloni diğer göstergelerle normal görülebilir. * Hastalık ilerledikçe yavru paterninde bir dağınıklık görülür. * Sırları çökmüş yavru gözlerindeki ölü larvalar açıktan kahve rengine göre değişmektedir ve tam gelişmemiş durumdadırlar. * Gözlere bir çöp sokulup yavaşça geri çekildiğinde kahve rengi 10-30 mm uzayabilen kıvamlı ve kokulu bir madde görülür.Bu test AFB için iplik testi olarak adlandırılır. * Ölü larvalar gözlerin alt kısmından üst kısmına doğru uzanırlar. * Uzun süre kurumuş olan larvalar oldukça koyu kahverengidir.

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa