30 Ocak 2009 Cuma

ÇERÇEVELİ KOVANLARIN ,İLKEL KOVANLARA ÜSTÜNLÜĞÜ

Eski tip kovanlara nazaran fenni kovanların üstünlüklerini aşağıda kısaca belirttikten sonra fennilerde bu iyiliklerin nasıl ve ne suretle sağlanacağı da kısaca açıklanacaktır. Eski usul kovanları icap ettiği zaman içerisini açarak kovanda ne olup bittiğini göremeyiz.Ana arıyı istediğimiz zaman bulamayız.Fenni kovanları ise istediğimiz zaman açarak icap eden fenni müdahaleleri yapabiliriz.Mesela ana arı ihtiyar ise bunu görür ,yerine genç ana verebiliriz. Kovandan zahmetsizce arıları telef etmeden bal alabiliriz. Fenni kovanlardaki zayıf arı ailelerini birleştirerek kovanı kuvvetlendirebiliriz.Ve böylece bal toplama mevsimine arılarımızı kuvvetli çıkararak bol bal toplatabiliriz. Kovanda bal yemekten başka bir işi olmayan erkek arıların çoğalmasını önleyebiliriz. Fenni kovanları gayet kolay olarak ve tek bir arı dahi telef etmeden istediğimiz bol çiçekli yerlere taşıyabiliriz. İstediğimiz kuvvetli fenni kovanlardan suni oğul alabiliriz. Çok bal almak için kovanın oğul vermesini kolaylıkla önleyebiliriz. İlkbaharda arıları besleyerek arı ailesini kuvvetlendirebiliriz.Keza kurak giden senelerde sonbaharda arılarımıza şurup vererek kışın kovanı sönmekten kurtarabiliriz. Kuluçkalık ile ballık arasına ana ızgarası koymak suretiyle bembeyaz oğul balları alabiliriz. Kışın arılarımızın soğuktan ölmelerini önleyebiliriz. Kovanları güve kurdunun tahribatından kurtarabiliriz. Kovanlara hazır yapay petek vererek arıları muma değil bala çalıştırırız. Ana arının kanadını kesmek suretiyle oğul arılarının uzaklara kaçmasını önleyebiliriz