13 Nisan 2007 Cuma

AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ

AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ SEBEBİ : Melissococcus Pluton adlı bir bakteri tarafından meydana getirilir.Enfekte olmuş larvaların orta bağırsaklarında çoğalırlar ve larvanın gıdasıyla yarışırlar.Sindirim sisteminde kalırlar ve larvanın dışkısına bulaşmazlar.Larvalar da gıda tüketemediği için ölürler.Ölüm olayı gözler kapanmadan kısa bir süre önce gerçekleşir. GELİŞİMİ VE YAYILIŞI : Hastalığın kolonideki gelişimi komplextir ve kolonideki gelişimi tam olarak anlaşılmış değildir.Enfeksiyon yılın veya ayın belli bir periyodunda ortaya çıkmakta ,koloniyi oldukça zayıflatmakta fakat öldürmemektedir.Genellikle geç ilkbahar döneminde belirtiler daha net olarak görülebilmektedir. Arıcılar bu hastalığın yayılışında önemli bir etkendir.Şayet kovanlar ve arıcılık aletleri EFB ile bulaşık kolonilerde kullanılmışsa bu şekilde hastalık sağlıklı kolonilere bulaştırılmış olur.Ayrıca bulaşık kolonilerden arıların bal yağmalaması sonucunda ve oğol kolonilerle hastalık bulaştırılmış olunur. TEŞHİS : EFB kolaylıkla teşhis edilmeyebilir.Hastalık belirtileri diğer yavru anormallikleri ile karıştırılıyorsa derhal bir örnek hastalık teşhis laboratuarına gönderilmelidir. BELİRTİLER : * EFB genellikle henüz kapanmamış gözlerdeki yavruları etkiler onları öldürür. * EFB ile enfekte olmuş larvalar gözlerin içine doğru çekilirler ve normal larvaların karakteristik pozisyonlarına göre farklı durumdadırlar. * Ölen larvalar petek gözlerine yapışık durumda olurlar. * Ölü larvalar sarımtırak-kahverengi alırlar. * Ölü larvaların bağırsakları krem renginde görünürler.Oysa sağlıklı larvaların barsak rengi anber rengindedir. * EFB tarafından enfekte olmuş larvaların petek gözlerindeki yavru paterni dağınık bir görüntü verir * EFB hastalığı görülen kolonilerde diğer hastalıklar da birlikte seyredebilir. * Genellikle çok az larva gözler kapanmadan sonra ölürler.Bu durumda petek gözlerinin sırları AFB’de olduğu gibi delikli olarak görülebilirler.Bu durumdaki gözlerde larvalar kahverengi ve elastiki bir madde gibi görünürler. * Ölü larvalar bulunan petek gözleri koyu kahverengi görünürler. YAVRU HASTALIKLARINDAN ŞÜPHELENİRSENİZ NE YAPMALISINIZ : 1- Kovanı hemen kapatınız. 2- Diğer kovanların uçuş deliklerini daraltarak diğer arıların yağmalamasını engelleyiniz. 3- Sağlıklı kolonileri muayene etmeden kullandığınız malzemeleri steril ediniz. - Tarım kuruluşları ile mutlaka irtibat kurunuz, - Hastalıklı kolonilerden alacağınız örnekleri teşhis laboratuarına gönderiniz, - Hastalık kontrol altına alınmadan arılar veya kovanları başka bir yere nakletmeyiniz SAĞLIKLI YAVRULAR NASIL OLMALIDIR : Bütün arıcılar sağlıklı işçi arı yavrularının görünüşünün nasıl olması gerektiğini bilirler ve böylece yavru çürüklüğü veya diğer yavru hastalıklarının görünüşlerini tefrik edebilirler. - Ana arı yavru sahasında gözlerin tabanına düzenli olarak yumurta bırakır. Bu yumurtalar üç gün sonra çatlar ve larva şeklinde başlarlar ve aşamada genç işçi arılar larvaları arı sütü ile beslemeye başlarlar. - Gelişmeye devam eden larvalar birkaç gün sonra gözlerin tabanını kaplarlar. - Sağlıklı larvalar inci beyazlığındadır. - Larvalar,baş ve kuyruk kısmı yan yana gelmiş ‘C’ şeklindedir. - Larvalar,sanki segmentlere ayrılmış gibi görünürler. - 9 günlük olan larvaların bulunduğu gözler ergin arılar tarafından mumla sırlanarak kapatılır ve gelişme bu kapalı gözlerde devam eder. - Sağlıklı yavruların bulunduğu mumla sırlanmış gözlerin rengi açıktan koyuya doğru değişir ve hafifçe dışbükeydirler. - Erkek arı gözleri büyüklükleri ve daha kabarık olmaları ile fark edilirler. - Ana arı düzenli yumurta bırakır ve larvalar normal gelişirlerse pek az boşluk olacak şekilde iyi bir yavru paterni görülür. - Eğer gözler dağınık görünüyorsa yaşlı veya başarısız bir ana arıdan bahsedilebilir gelişme normal olsa bile. YAVRU HASTALIKLARI BELİRTİLERİ, SEBEP VE KONTROLU ÖZETİ : Hastalık Belirtileri: Kontrol: Normal yavru (Kapanmamış) (Kapanmış) Beyaz renkte ve ‘C’ şeklinde larva Üniform kahve rengi,kabarık sırlanma. İhtiyaç yok Amerikan Yavru Çürüklüğü ( Paenibacillus Larvae ) Sadece kapalı gözlerdeki yavruları etkiler,içeriye doğru çökük sırlanma,düzensiz mozaik şeklinde yavru paterni,açık gözlerin duvar diplerine çökmüş kahve rengi larvalar ve sırlarda yırtılmalar. İhbarı mecburi hastalık olduğundan kolonilerin imha edilmesi ve kovanların steril edilmesi gerekmektedir. Avrupa Yavru Çürüklüğü(Melissococcus Pluton) Genellikle kapalı yavruları etkiler.Enfekte olmuş larvalar sarı-kahve rengine dönüşür ve gözler içinde anormal pozisyonda bulunurlar ve yapışkanımsı görünürler.Bazı koyu renkli çökmüş gözler mevcuttur. İhbarı mecburi hastalıktır.Hafif enfekte olmuş koloniler antibiyotiklerle tedavi edilebilir.Ağır enfeksiyona yakalanmış koloniler imha edilebilir. Kireç hastalığı(Ascosphaera Apis) Yalnız kapalı gözlerdeki yavruları etkiler.Gözlerin üzerindeki sırların arılar tarafından yırtılması ile mumyalaşmış beyaz ve gri kalıntılar dışarıya atılırlar. Belirgin bir tedavi yöntemi yoktur.Kolonileri güçlü tutmak ve hastalıklı kolonilerin ana arısını değiştirmek tavsiye edilebilir. Tulumsu Yavru Çürüklüğü(Sacbrood Virus) Sadece kapalı gözlerdeki yavruları etkiler.Yırtık gözler,sarı-kahverengi ,su dolu tuluma benzeyen larvalar tipik belirtilerdir. Belirgin bir tedavisi yoktur.Kolonilerin ana arılarının sağlıklı ana arılarla değiştirilmesi tavsiye edilebilir. Bald Brood Sırlanmış gözlerde anormal sır mevcudiyeti,gözler üzerinde küçük delikler önemli göstergelerdir.Mum güvesi larvalarının belirtileri peteklerde görülebilir. Belirgin bir tedavisi yoktur.Kolonileri mum güvesinden korumak gerekmektedir. Erkek arı yumurtası bırakan ana arı veya işçi arıların yumurta bırakması. İşçi arı gözlerinde dışa doğru yükselmiş erkek arı gözleri,anormal küçük erkek arı pupaları bir gözde pek çok yumurta mevcudiyeti ve kapalı olmayan gözlerde ölü yavru bulunması tipik belirtilerdir. Yaşlı ana arıları değiştirmek veya güçlü kolonilerle bu tür kolonileri birleştirmek. Varroasis Sırlanan yavru gözleri kısmen kapanmamıştır.Ölü larvalar kahverengi veya siyaha dönüşür ve nemli görünürler. Ruhsatlı ilaçları uygun zaman ve dozda kullanmak gerekmektedir. YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIKLARINI KONTROL ETMENİN KURALI : 1- Yavru çürüklüğü veya diğer yavru hastalıklarının sebep ve belirtilerini bildiğinizden emin olunuz. 2- Her ilkbahar ve sonbaharda özellikle yavru hastalıkları konusunda kolonilerinizi kontrol ediniz ve şayet emin değilseniz mutlaka bir uzmana danışınız. 3- Yavru hastalıklarından emin olmadığınız taktirde koloniler arasında petek transferi yapmayınız ve arıları bölmeyiniz. 4- Hastalık bulaşık olmadığından emin olmadığınız petek, koloni, arıcılık malzemelerini arılığınıza sokmayınız. 5- Asla eski petekleri satın almayınız.İkinci el kovanları kullanmadan önce pürmüzle yakarak steril ediniz. 6- Yağmacılığı mutlaka kontrol ediniz.Bal ve petek artıklarını asla etrafta bırakmayınız.Başka kaynaklardan temin edilmiş ballarla arılarınızı beslemeyiniz. 7- Herhangi bir şekilde sönen kolonilerin diğer arılar tarafından yağmalanmasına müsaade etmeyiniz.Petek örneklerini hastalık teşhis laboratuarlarına teşhis için gönderiniz. 8- Herhangi bir koloni hızlı bir şekilde gelişmiyorsa ve nedeni de bilinmiyorsa yavruları hastalık belirtileri bakımından inceleyiniz. 9- Oğul arıları hastalık yönünden kontrol ediniz. 10- Düzenli ve sistemli bir şekilde eski ve siyah yavru peteklerini yenileri ile değiştiriniz.

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa